2010. március 11.

200 milliós projekt a KJF-en

Közel 200 millió forintos hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztési projekt indul a Kodolányi János Főiskolán. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően komplex pályakövetési rendszer, alumni rendszer, adattár alapú vezetői információs rendszer, valamint továbbfejlesztett humán szolgáltatói és tehetséggondozó rendszer kerül kialakításra 2011. október végére.

A hazai felsőoktatás sajnos ma még nem reagál elég gyorsan a munkaerő-piaci keresletre; egyes szakokon túlképzés van, miközben bizony léteznek diplomát igénylő hiányszakmák is. Annak érdekében, hogy az egyetemek és főiskolák naprakészek legyenek a munkaerő-piaci mozgásokból, hogy követni és elemezni tudják végzőseik elhelyezkedési arányát, s hogy mindezen adatokat a pályaválasztás előtt állók számára is hozzáférhetővé tegyék - ahhoz átfogó intézményi beruházások kellenek.

A fenti célok elérésének érdekében hirdette meg 2008 végén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP keretén belül a "Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban" című pályázati konstrukciót.

A Kodolányi János Főiskola sikeres pályázati anyagot készített el, melynek teljes összege megközelíti a 200 millió forintot (197.540.000 Ft). A projekt összköltségének 90%-át, közel 178 millió forintot vissza nem térítendő támogatás formájában kapja meg a Főiskola, a fennmaradó közel 20 millió forint pedig az intézmény önrésze a megvalósításban.

A két év alatt, 2011. október 31-ig lezáruló projekt a pályázati kiírás mindegyik általános és részcélját, ennek megfelelően a pályázható tevékenységi csoportokat is komplex módon valósítja meg.

A Kodolányi János Főiskola fejlesztései projekt további komplexitását az adja, hogy a tevékenységi elemek egymást kiegészítve nem csak egy, hanem több tevékenység céljainak elérését is biztosítják, például az alumni rendszer bevezetése a DPR (Diplomás Pályakövetési Rendszer) sikerességéhez járul hozzá.

A hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán projekt 5 fő területre terjed ki:

Diplomás Pályakövetési Rendszer:
A DPR bevezetésének köszönhetően javulni fog mind a képzés, mind az intézményi menedzsment területén a munkaerő-piaci elvárásoknak történő megfelelés. A rendszer erősíti a KJF és felhasználói szféra együttműködését, elősegíti a sikeres pályaorientációt, valamint a pályaelhagyás mérséklését.

Alumni rendszer:
Alumni szolgáltatás fejlesztése elősegíti az intézmény és egykori hallgatói közötti rendszeres és intenzív kapcsolattartást, melynek keretében a volt hallgatók a végzés után is szolgáltatásokat tudnak igénybe venni a KJF-en, valamint a Főiskola rajtuk keresztül elő tudja segíteni a jelenlegi hallgatói és oktatói lehetőségeinek (gyakorlati helyek, céges ösztöndíjak, K+F együttműködések, stb.) növelését:

Vezetői Információs Rendszer:
VIR (Vezetői Információs Rendszer) bevezetése, valamint kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (Balance Score Card) kialakítása révén hatékonyabbá válnak az intézmény működése, döntési folyamatai, valamint a központi AVIR rendszerhez csatlakozva a KJF országos szintű összehasonlító és benchmark adatokat is képes lesz elérni.

Humán szolgáltatások fejlesztése:
Humán szolgáltatás fejlesztése során, a képzés kiegészítéseként, versenyképes szolgáltatás nyújtása által javul a hallgatók - különös tekintettel a fogyatékkal élő hallgatók - munkaerő-piaci érvényesülési esélye, pozitívan befolyásolva a pályakezdő diplomások foglalkoztatottsági helyzetét.

Tehetséggondozási szolgáltatás:
Tehetséggondozási szolgáltatás fejlesztése a KJF versenyképességéhez járul hozzá, melynek keretében nőnek a tehetséggondozásban résztvevő hallgatók és az őket támogató humánerőforrás kompetenciái, javulnak az IKT kapcsolattartás infrastrukturális feltételei, valamint szakmai célú események megvalósítása során, a tehetséggond. területén fejlesztő munka tud elindulni.